ماهکان
ماهکان 02 Jul 2019
2
watermark logo

Up next

اموزش متوقف کردن برنامه های که باعث کند کردن سرعت بالا امدن ویندوز می شوند
25 Jun 2019
اموزش متوقف کردن برنامه های که باعث کند کردن سرعت بالا امدن ویندوز می شوند
ماهکان · 10 نمایش

جلوگیری از استارت اتوماتیک برنامه‌ها در ویندوز

6 نمایش

گاه برنامه‌هایی که نصب کرده‌ایم، با بازکردن ویندوز خود به خود استارت شده و مزاحم کار ما می‌شوند و سرعت ویندوز را هم کم می‌کند.

نمایش بیشتر
0 نمایش بیشتر sort Sort By

Up next

اموزش متوقف کردن برنامه های که باعث کند کردن سرعت بالا امدن ویندوز می شوند
25 Jun 2019
اموزش متوقف کردن برنامه های که باعث کند کردن سرعت بالا امدن ویندوز می شوند
ماهکان · 10 نمایش