ماهکان
ماهکان 19 Jun 2019
2
watermark logo

Up next

رباتی که روی دوپا حرکت میکند!
02 Jun 2019
رباتی که روی دوپا حرکت میکند!
عیاض عبدی · 6 نمایش

دوچرخه‌ای که بدون زنجیر حرکت می‌کند!

6 نمایش

سازنده این دوچرخه، آن را بخاطر همسرش که با دوچرخه آسیب دیده‌، ساخته است و نام آن را “نیو بایک nubike” گذاشته است!

هنگام کار با این دوچرخه، فشار کمتری به زانوها و ران‌ها وارد می‌شود!

نمایش بیشتر
0 نمایش بیشتر sort Sort By

Up next

رباتی که روی دوپا حرکت میکند!
02 Jun 2019
رباتی که روی دوپا حرکت میکند!
عیاض عبدی · 6 نمایش