ماهکان
ماهکان 25 Jun 2019
2
watermark logo

Up next

جلوگیری از استارت اتوماتیک برنامه‌ها در ویندوز
02 Jul 2019
جلوگیری از استارت اتوماتیک برنامه‌ها در ویندوز
ماهکان · 6 نمایش

اموزش متوقف کردن برنامه های که باعث کند کردن سرعت بالا امدن ویندوز می شوند

10 نمایش

اموزش متوقف کردن برنامه های که باعث کند کردن سرعت بالا امدن ویندوز می شوند

نمایش بیشتر
0 نمایش بیشتر sort Sort By

Up next

جلوگیری از استارت اتوماتیک برنامه‌ها در ویندوز
02 Jul 2019
جلوگیری از استارت اتوماتیک برنامه‌ها در ویندوز
ماهکان · 6 نمایش