ماهکان
ماهکان 24 Jun 2019
2
watermark logo

Up next

رباتی که روی دوپا حرکت میکند!
02 Jun 2019
رباتی که روی دوپا حرکت میکند!
عیاض عبدی · 6 نمایش

۷ تکنولوژی شگفت‌انگیزی که تا سال ۲۰۳۰ خواهید دید!

4 نمایش

۷ تکنولوژی شگفت‌انگیزی که تا سال ۲۰۳۰ خواهید دید!

نمایش بیشتر
0 نمایش بیشتر sort Sort By

Up next

رباتی که روی دوپا حرکت میکند!
02 Jun 2019
رباتی که روی دوپا حرکت میکند!
عیاض عبدی · 6 نمایش