معرفی تکنولوژی

فناوری بلاک چین چیست؟
2:43
Office
250 بازدید · پیش از 4 ماه
انگشت ششم و دهها کاربری آن
3:01
عیاض عبدی
295 بازدید · پیش از 8 ماه
بیت کوین از کجا میاد؟
1:56
عیاض عبدی
350 بازدید · پیش از 8 ماه
نمایش بیشتر