ماهکان چیه!

خوب از کجا شروع کنم !
اها بله فرض کنین دارین با لپتاپ یا کامپیوتر و.. دارین کار میکنین یه دفعه به یک مشکل جزیی برخورد میکنین که باید یه مقاله بلند یا چندین سرچ بزنین تا مشکل تون حل بشه ولی نگران نباشین اینجاست که ماهکان قهرمان داستان وارد میشه و مشکلتون رو حل میکنه
شما توی ماهکان میتونین با دیدن آموزش های کاربردی و کوتا که زمانشون سه دقیقه هستن به راحتی مشکلتون رو حل کنین