ثریا محمدی

“مست شوید تمام ماجرا همین است، مدام باید مست بود، تنها همین. باید مست بود تا سنگینی رقت‌بار زمان که تورا می‌شکند و شانه‌هایت را خمیده می‌کند را احساس نکنی، مادام باید مست بود، اما مستی از چه؟ مست کنید، همواره مست باشید، از شراب از شعر یا از پرهیزکاری، آن‌طور که دل‌تان می‌خواهد...”
“اگر جای زن موفقی را دیدی حتماً ستایشش کن ... چون برای رسیدن به موفقیت چند برابر یک مرد تلاش کرده است”
“کسی نیست بیا زندگی را بدزدیم...”
“یک روز من سکوت خواهم کرد و تو آن روز برای اولین بار  مفهوم "دیر شدن" را خواهی فهمید”
“‏وقتت رو ؛ با توضیح دادن هدر نده! مردم فقط چیزی رو می شنوند که میخواهند بشنوند...!”
“که اگر بنویسم " تو " شعر را به شعر افزوده‌ام.”