“از عشق تو يك ريز دلم مى ريزد. بودنت حال عجيبى ست، تو بايد باشى...”
از سها محمدی

“گاه باید خندید بر غمی بی پایان...”
از عیاض عبدی

“به وسعت قلب کوچکم دوستت دارم گرچه کوچک باشد اما قلب هر کس زندگی اوست”
از سها محمدی

“جانم آن لحظه که غمگین تو باشد شاد است...”
از سها محمدی

“مادر آن مرکز پرگار عشق مادر آن کاروان عشق”
از حسن درزاده

More